Törvények és szabályozások

Az építkezésben a tervezési tevékenységet a következő jogszabályok szabályozzák

  • 184/2001-es, az építészek tevékenységét szabályozó törvény
  • 172/2010-es, a 184/2001-es törvényt modosító és kiegészítő törvény
  • 932/2010-es, a 184/2001-es törvény végrehajtási utasításait jóváhagyó határozat
  • 50/1991-es, az építkezések engedélyezésére vonatkozó  törvény

    ...

Mi a városrendészeti bizonylat (CU)

A városrendészeti engedély egy információt szolgáltató okirat amely által a hatóságok, a területrendezési tervek előírásai és az ezekhez tartozó szabályzatok, valamint a területberendezési tervek alapján, ismertetik a kérelmezővel a területek és épületek jogi, gazdasági és műszaki besorolását, megállapítják azon városrendészeti elvárásokat amelyeket a helyszín alapján teljesíteni kell és közlik az engedélyezéshez szükséges véleményezések és beleegyezések listáját. 

...

Mi az építkezési engedély (AC)

Romániában az építkezési munkálatok kivitelezése csak építkezési vagy felszámolási engedély alapján lehetséges.

Az építkezési engedély az a helyi hatóságok által kibocsátott okirat amelynek alapján biztosított az elhelyezésre, tervezésre, kivitelezésre és működtetésre vonatkozó törvényes előírások betartása.

...

Mi a felszámolási engedély (AD)

Az épületek és a hozzátartozó szerelések - teljes vagy részleges - felszámolása, leszerelése vagy szétbontása, vagy ezek bármilyen átrendezése csakis a helyi közigazgatási hatóságoktól előzetesen beszerzett felszámolási engedély alapján lehetséges.

...

Mit tartalmaz az építkezés engedélyezési terv

AC – Építkezési engedélyezési terv

Az építkezési munkálatok engedélyezésére készült terveket és a hozzátartozó műszaki terveket műszaki szakemberközösségek dolgozzák ki, úgymint:
a) a román állam által elismert oklevéllel rendelkező építész (aláírásjoggal rendelkező OAR tag);
b) a román állam által, a megfelelő szakosításban, elismert oklevéllel rendelkező építő és szerelő mérnök;
c) kis fontosségú épületek esetén, a román állam által elismert oklevéllel rendelkező segédépítész, urbanista és/vagy építőalmérnök.

...

Mit tartalmaz a felszámolás engedélyezési terv

I. Írott részek

1. Névjegyzék és aláírások
2. Műleírás

II. Rajzolt részek
1. Környezeti elhelyezési rajz
2. Az ingatlanok helyszínrajza
3. A földalatti építmények rajza
4. A felszámolandó épületek terepfelvétele

...

Mit nem kell engedélyeztetni

Építkezési engedély nélkül azon munkálatok végezhetők el amelyek nem változtatják meg az épület és a hozzátartozó szerelések statikáját, eredeti jellemzőit és építészeti stílusát.

...