Onorariul pentru proiectele de urbanism

Onorariile pentru proiectele de urbanism se stabilesc pe baza tabelului 7.3 C și D din Ordinul 11/N din 01.06.1996

la care se adaugă tarifele  aplicate de RUR pentru exercitarea dreptului de semnătură.

Tabel anexă 7.3 C şi D din Ordinul 11/N din 01.06.1994

Planul urbanistic zonal (C) sau/şi de detaliu (D)

(planuri de amplasare)

T0(oră medie de proiectare a firmei)/ha (lei)

Nr. crt.

Tranşa de suprafaţă

ha

În zona urbană

În zona rurală

scara 1:500

scara 1:2000

scara 1:500

scara 1:2000

1

tranşa minimă (1:500) 1 tranşa minimă (1:2000) 2

valoare proiectare minimă pe tranşe

1000

-

1000.T0

-

830

1660.T0

700

-

700.T0

-

460

920.T0

2

tranşa de la minim 4

valoare proiectare tranşe cumulate

790

3370.T0

608

2876.T0

480

2140.T0

360

1640.T0

3

tranşa de la 4-10

valoare proiectare tranşe cumulate

490

6310.T0

461

5642.T0

300

3940.T0

224

2984.T0

4

tranşa de la 10-50

valoare proiectare tranşe cumulate

230

15510.T0

215

14242.T0

205

12140.T0

150

8964.T0

5

tranşa de la 50-100

valoare proiectare tranşe cumulate

170

24010.T0

167

22592.T0

125

18390.T0

110

14484.T0

6

tranşa peste 100

140

133

110

80

Pentru studii la scara 1:1000 se interpolează valorile scărilor 1:500 şi 1:2000.

 

Tarife aplicate de RUR pentru exercitarea

dreptului de semnătură aplicat pe categorii de documentaţii

             
1.  Planuri de amenajarea teritoriului 1.1. judeţean     250 €
    1.2. zonal     500 €
    1.3. naţional     750 €
2. Planuri urbanistice 2.1. plan urbanistic de detaliu     50 €
    2.2. plan urbanistic zonal   0,0 ha   0,5 ha 100 €
          0,5 ha   1,0 ha 150 €
          1,0 ha   5,0 ha 200 €
          5,0 ha 20,0 ha 250 €
        20,0 ha 50,0 ha 300 €
        50,0 ha - 400 €
    2.3. plan urbanistic general comune   50 €
        oraşe    100 €
        municipii rangul II    200 €
        municipii rangul I    300 €
        municipiul Bucureşti    500 €