• Legea Nr.184 republicata
 • Legea Nr.172 din 16 iulie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
 • Hotărârea nr.932 din 1 septembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata
 • Modificari si completari la legea 50 din 1991
 • Legea 8/1996 privind drepturile de autor
 • Legea nr.114/1996 – “Legea locuintei”
 • Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii
 • Legea nr.106/1996 privind protectia civila
 • Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • Legea nr.265/2006 privind protectia mediului
 • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • Modificari si completari la legea 350 din 2001
 • Regulamentul local de implicarea a publicului ín planificare urbană
 • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul- actualizata decembrie 2013
 • Legea de amenajare a teritoriului national
 • Legea nr.363/ 2006 - sectiunea 1
 • Legea nr.171/ 1997 - sectiunea 2
 • Legea nr.5/2000 - sectiunea 3
 • Legea nr.351/ 2001 - sectiunea 4
 • Legea nr.575/ 2001 - sectiunea 5
 • Legea nr.190/ 2009 - sectiunea 7
 • HG nr.525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
 • Legea nr.200/ 2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale
 • Directiva 2005/ 36/ CE privind recunoasterea calificarilor profesionala
 • Legea nr.335/2013 privind stagiul absolventilor de invatamant superior
 • ORDIN nr.119 din 04.02.2014 al MINISTERULUI SANATATII pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei