Legea nr.350/2001, modificata şi completata de Legea nr.289/2006, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Căi de comunicaţie;

Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a - Apa;

Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate;

Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural;

Codul civil;

HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările şi modificările ulterioare;

HGR nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea şi funcţionarea egistrului Urbaniştilor din România, publicat în M.O. nr. 853/18.10.2006;

Regulamentul RUR din 26.09.2006 privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism, publicat în M.O. nr. 853/18.10.2006;

Ordinul MLPAT 21/N/2000 - Ghidul privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

Ordinul MLPAT 13/N/1999 - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General - PUG; 

Ordinul MLPAT 176/N/2000 - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal - PUZ;

Ordinul MLPAT 37/N/2000 - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu - PUD.

Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.