Onorariile pentru proiectele de urbanism se stabilesc pe baza tabelului 7.3 C și D din Ordinul 11/N din 01.06.1996 la care se adaugă tarifele  aplicate de RUR pentru exercitarea dreptului de semnătură.

Tabel anexă 7.3 C şi D din Ordinul 11/N din 01.06.1994

Planul urbanistic zonal (C) sau/şi de detaliu (D)

(planuri de amplasare)

T0(oră medie de proiectare a firmei)/ha (lei)

Nr. crt.

Tranşa de suprafaţă

ha

În zona urbană

În zona rurală

scara 1:500

scara 1:2000

scara 1:500

scara 1:2000

1

tranşa minimă (1:500) 1 tranşa minimă (1:2000) 2

valoare proiectare minimă pe tranşe

1000

-

1000.T0

-

830

1660.T0

700

-

700.T0

-

460

920.T0

2

tranşa de la minim 4

valoare proiectare tranşe cumulate

790

3370.T0

608

2876.T0

480

2140.T0

360

1640.T0

3

tranşa de la 4-10

valoare proiectare tranşe cumulate

490

6310.T0

461

5642.T0

300

3940.T0

224

2984.T0

4

tranşa de la 10-50

valoare proiectare tranşe cumulate

230

15510.T0

215

14242.T0

205

12140.T0

150

8964.T0

5

tranşa de la 50-100

valoare proiectare tranşe cumulate

170

24010.T0

167

22592.T0

125

18390.T0

110

14484.T0

6

tranşa peste 100

140

133

110

80

Pentru studii la scara 1:1000 se interpolează valorile scărilor 1:500 şi 1:2000.

 

Tarife aplicate de RUR pentru exercitarea dreptului de semnătură aplicat pe categorii de documentaţii

 

  A. DOCUMENTATII DE AMENAJAREA TERITORIULUI

Plan de amenajare a teritoriului 

1. National Studiu de fundamentare aferent sectiunilor PATN 500 euro
2. Zonal regional Studiu de fundamentare aferent sectiunilor PATZR 500 euro
3. Zonal interjudetean, frontalier, metropolitan, periurban al principalelor municipii si orase 500 euro
    interorasenesc sau intercomunal 300 euro
  - interorasenesc sau intercomunal care cuprinde localitati cu monumente istorice, inscrise in lista patrimoniului mondial 500 euro
4. Judetean              500 euro
  B.DOCUMENTATII DE URBANISM

B.1. Plan urbanistic general si regulamnet local aferent acestuia

1. Municipiul Bucuresti 1500 euro
2. Municipiu - rang I (conf.clasificari din Legea 351/2001) 500 euro
  - rang II (conf. clasificari din Legea 351/2001) 300 euro
3. Oras 150 euro
4. Comuna 100 euro
5. Municipii, orase si comune care includ statiuni balneare/turistice declarate, sau monumente, ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice +25 euro
6, Municipii, orase si comune care cuprind monumente istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial +50 euro
 

B.2. Plan urbanistic zonal si regulament local aferent acestuia

PUZ-uri de complexitate redusa pentru zone functionale diverse (rezidentiale, mixte, de circulatie, de activitati, de echipare tehnica, capacitati pentru energii regenerabile, etc) in intravilan sau extravilan
1. mai mic sau sau egal cu 0,50 ha 110 euro
2. intre 0,50-1,00 ha 165 euro
3. intre 1,01-5,00 ha 220 euro
4. intre 5,01-20,00 ha 300 euro
5. intre 20,01-50,00 ha 400 euro
6. peste 50,00 ha 500 euro
  PUZ-uri de complexitate ridicata (zone centrale, zone protejate, zone turistice etc)
7. Sector al municipiului Bucuresti sau zona Centrala a municipiului Bucuresti 750 euro
8. Zona centrala a municipiului in integralitatea sa 500 euro
9. Parti din zona centrala a municipiului sau zona centrala a orasului 350 euro
10. Zone protejate sau parti de zone protejate de orice tip sau zone turistice sau parti de zone turistice de interes national pana la 20 ha inclusiv 400 euro
11. Zone protejate sau parti de zone protejate de orice tip sau zone turistice sau parti de zone turistice de interes national peste 20 ha 500 euro
 

B.3. Plan urbanistic de detaliu

1. Imobile clasate in Lista monumentelor istorice si cele care se amplaseaza inzone protejate, inclusiv municipiul Bucuresti 75 euro
2. Alte imobile 60 euro
 

C. ALTE STRATEGII SI PLANURI

Alte documentatii sau parti de documentatii prevazute de legea 350/2001

1. Strategia de dezvoltare teritoriala zonala periurbana / metropolitana 300 euro
2. Strategia de dezvoltare spatiala a localitatii 100 euro
3. Planul de mobilitate urbana zonal perirban / metropolitan 200 euro
4. Planul de mobilitate urbana 100 euro