IMOBILIZĂRI - Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar - 02abad

- evidenţa imobilizărilor (mijloace fixe, obiecte de inventar, imobilizări necorporale)
- evidenţa locaţiilor societăţii
- evidenţa categoriilor de imobilizări
- calculul amortizării mijloacelor fixe

Aplicaţia conţine catalogul mijloacelor fixe codificate conform legislaţiei în vigoare, grupate pe grupe, subgrupe, clase, subclase, familii, subfamilii.

Rapoarte

- lista imobilizărilor după diferite selecţii
- registrul mijloacelor fixe
- fişa mijlocului fix
- inventarul pe camere şi tipuri de imobilizări
- listă după codurile de clasificare
- centralizatoare
- registrul numerelor de inventar
- fişa de evidenţă
- documente mişcări (notă de intrare/recepţie, bon de mişcare, bon de transfer, proces verbal de scoatere din funcţiune)
- lista amortizărilor pe luni
- lista mijloacelor fixe amortizate complet într-o anumită lună
- situaţia amortizărilor pe luni

Descarcă ghidul de utilizare