COLABORATORI - Evidenţa colaboratorilor, calculul veniturilor şi generarea declaraţiei 205 și 207

- evidenţa persoanelor
- evidenţa plăţilor efectuate
- virarea plăţilor la bănci
- calculul instantaneu al contribuţiilor şi al impozitului pornind de la suma brută sau netă, în concordanţă cu situaţia particulară a fiecăruia (conform Codului Fiscal)
- generarea listelor şi fişierului cu declaraţia 205 pe tipuri de venit

Rapoarte

- lista colaboratorilor
- stat de plată - pe zi sau perioadă selectată
- fluturaşe - pe zi sau perioadă selectată
- borderou plată - pe zi sau perioadă selectată
- centralizator plăţi - pe zi sau perioadă selectată, totalizat sau defalcat pe persoană
- listă de virare
- adeverinţe de venit anual necesare la ANAF - cumulat sau detailat
- decont activităţi
- declaraţie de impozit anuală (205)
- Borderou pentru declaraţia de impozit pe tipuri de venit

Descarcă ghidul de utilizare