SALARII - Evidență personal, evidență contracte, salarii, declarații

- evidenţa personalului (informaţii personale, salariale, despre persoanele avute în intreţinere etc.)
- evidenţa contractelor de muncă (conform REVISAL)
- calculul instantaneu al drepturilor salariale, a contribuţiilor (CAS, sănătate, şomaj) şi impozitului 
- calculul indemnizaţiilor de boală
- calculul premiilor 2% şi a premiilor anuale
- generarea fişierelor de virare la banci
- evidenţa fişelor de salarii
- state de plată, fluturaşi, centralizatoare
- declaraţia D112 privind contribuţiile sociale (fişierul XML şi anexele A1, A1.1 şi A1.2)
- generarea Registrului de Evidenţă a Salariaţilor aşa cum trebuie transmis la ITM
- fişe fiscale conforme reglementărilor legale
- recalcularea salariilor în cazul unor majorări salariale survenite după plata salariilor sau în cazul unor corecţii

Rapoarte

- liste salariaţi
- adeverinţe privind statutul de asigurat la Casa de Asigurări de Sănătate
- stat de plată avans şi lichidare
- fluturaşe pentru avans şi lichidare - într-unul sau doua exemplare
- fluturaşe pentru lichidare în cazul unor modificări salariale în cursul lunii
- centralizatoare stat de plată (pe grupe de lucru şi pe condiţii de lucru)
- totalizator pentru ordine de plată
- centralizator pentru bancă (instituţii)
- lista premiilor calculate (lunare şi anuale)
- lista fişelor de salarizare, selectiv pe persoana sau pentru întreaga instituţie
- lista de calcul al indemnizatiilor de boală
- lista cu recalcularea indemnizatiilor de boala în cazul unor modificări salariale în cursul lunii
- anexa 1 privind obligaţiile de plată la bugetul statului (Declaraţia 112)
- anexa 1.1 - declaraţia totalizatoare a angajatorului (Declaraţia 112)
- anexa 1.2 împărţită pe 4 secţiuni - declaraţia nominală privind asiguraţii (Declaraţia 112)
- centralizatorul privind certificatele de boală
- Registrul Salariaţilor
- statistici pe intervale de salarii şi coduri COR

Descarcă ghidul de utilizare