Az urbanizációs projektek díjait a 1996. június 1-jei 11 / N rendelet 7.3 C és D táblázata alapján állapították meg. Ehhez hozzáadódnak még a RUR által, az aláírási jog gyakorlására alkalmazott díjak.

A 2004. június 1-jei 11 / N rendelet 7.3 C és D táblázata
Övezeti városrendészeti terv (C) és / vagy Részletes városrendészeti tervt (D)
(elrendezési tervek)

T0(átlagos vállalati tervezési idő)/ha (lei)

Nr. crt.

Terület felülete

ha

Városi környezetben

Vidéki környezetben

lépték
1:500

lépték 1:2000

lépték 1:500

lépték 1:2000

1

Minimális terület (1:500) 1 Minimális terület (1:2000) 2

Minimális tervezési érték

1000

-

1000.T0

-

830

1660.T0

700

-

700.T0

-

460

920.T0

2

 4 fölött

összesített tervezési érték

790

3370.T0

608

2876.T0

480

2140.T0

360

1640.T0

3

 4-10 között

összesített tervezési érték

490

6310.T0

461

5642.T0

300

3940.T0

224

2984.T0

4

 10-50 között

összesített tervezési érték

230

15510.T0

215

14242.T0

205

12140.T0

150

8964.T0

5

 50-100 között

összesített tervezési érték

170

24010.T0

167

22592.T0

125

18390.T0

110

14484.T0

6

 100 fölött

140

133

110

80

1:1000-as lépték esetén interpoláljuk az 1:500 şi 1:2000 léptékek értékeit.

 

A RUR által,  a dokumentáció kategóriái szerint,  az aláírási jog gyakorlásához alkalmazott díjak

 

  A. TERÜLETRENDEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK

Területrendezési terv 

1. Nemzeti PATN metszetekre vonatkozó alaptanulmány 500 euro
2. Regionális PATZR  metszetekre vonatkozó alaptanulmány 500 euro
3. Övezeti Megyeközi, határmenti, városi, város körüli 500 euro
    városok vagy falvak közötti 300 euro
  - olyan városok vagy falvak közötti amelyek a nemzetközi műemlékjegyzékekben szereplő történelmi emlékművekkel rendelkeznek 500 euro
4. Megyei              500 euro
  B. URBANISZTIKAI DOKUMENTÁCIÓK

B.1. Általános Területrendezési Terv és a hozzátartozó szabályzat

1. Bucuresti Municipium 1500 euro
2. Municipium - I fokozati (a 351/2001-es törvénynek megfelelően) 500 euro
  - II fokozati (a 351/2001-es törvénynek megfelelően) 300 euro
3. Város 150 euro
4. Község 100 euro
5. Olyan municipiumok, városok és községek amelyeket fürdőhelyiségekké nyilvánítottak vagy amelyek  a nemzetközi műemlékjegyzékekben szereplő történelmi emlékművekkel rendelkeznek +25 euro
6, Olyan municipiumok, városok és községek amelyek  a nemzetközi műemlékjegyzékekben szereplő történelmi emlékművekkel rendelkeznek +50 euro
 

B.2. Övezeti Területrendezési Terv és a hozzátartozó szabályzat

Bel- vagy kül-területen levő kevésbé bonyolult övezeti területrendezési terv (lakott, vegyes területek, közlekedési, technikai stb. területekde)
1. kisebb mint 0,50 ha 110 euro
2. 0,50-1,00 ha között 165 euro
3. 1,01-5,00 ha között 220 euro
4. 5,01-20,00 ha között 300 euro
5. 20,01-50,00 ha között 400 euro
6. 50,00 ha fölött 500 euro
  Bonyolult övezeti területrendezési terv (központi, védett, turisztika stb. területek)
7. Bucuresti központi része vagy kerülete 750 euro
8. Municípium teljes központja 500 euro
9. Municípium vagy más város központja 350 euro
10. Nemzeti fontosságú védett terület vagy annak része 20 ha-ig bezárólag 400 euro
11. Bármilyen  fontosságú védett terület vagy annak része, vagy turisztikai terület vagy annak része 20 ha fölött  500 euro
 

B.3. Részletes Területrendezési Terv

1. Műemléknek nyilvánított ingatlanok és olyanok amelyek védett területeken vannak, beleértve Bukarestet is 75 euro
2. Más ingatlanok 60 euro
 

C. MÁS STRATÉGIÁK ÉS TERVEK

Egyéb a 350/2001-es törvényben szereplő dokumentációk vagy annak részei

1. Városkörüli / nagyvárosi területek területfejlesztési stratégiája 300 euro
2. Helységek térbeli  területfejlesztési stratégiája 100 euro
3. Városi / nagyvárosi mobilitási terv 200 euro
4. Városi mobilitási terv 100 euro