I. Írott részek

1. Névjegyzék és aláírások
2. Műleírás

II. Rajzolt részek
1. Környezeti elhelyezési rajz
2. Az ingatlanok helyszínrajza
3. A földalatti építmények rajza
4. A felszámolandó épületek leírása

I. ÍROTT RÉSZEK

1. Névjegyzék és aláírások
Tartalmazza a tervezők teljes nevét, beosztását valamint, hogy a terv mely részéért felelős.

2. Műleírás
2.1. Általános adatok
A felszámolandó épület leírása:
- rövid történet: az építés éve, ismert mesterek, más tulajdonságok;
- felosztás, anyagok és építészeti stílus leírása;
- a leszerelendő műtárgyak vagy diszítőelemek felsorolása és leírása;
- színes fényképek - 9x12 cm-es méret - minden homlokzat, és ott ahol szükséges több fénykép összeillesztéséből összerakott összkép;
- az engedélyezés céljából a felszámolás engedélyezési terv tárgyát képező munkálatok leírása descrierea
2.2. Műszaki adatlapok melyek tartalmazzák az engedélyezéshez szükséges, a városrendészeti engedély által ígényelt jóváhagyásokat is

II. RAJZOLT RÉSZEK

1. Környezeti elhelyezési rajz
- A Megyei Kataszteri Hivatal által láttamozott topográfiai rajz (elfogadott léptékek: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100)

2. Az ingatlanok helyszínrajza
- A Megyei Kataszteri Hivatal által láttamozott topográfiai rajz (elfogadott léptékek: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100) amelyből kitűnik:
• a kataszteri parcella amelyre a városrendészeti engedélyt kibocsátották;
• az összes megmaradó vagy felszámolandó épület elhelyezése;
• a terület elrendezési módja az épületek felszámolása után;
• a terület függőleges elrendezése és az esővíz elfolyási módja;
• a létező növényzet és azok amelyek megmaradnak a felszámolás után is

A rajzon külön-külön kell feltüntetni a létező elemeket, azokat amelyek felszámolódnak és azokat amelyeket most jönnek létre - esetenként helyszínrajz, új épületek vagy földfeltöltés, növényzet telepítése stb.

3. A földalatti építmények rajza
Tartalmaznia kell, 1:500-as léptékben, ezek elhelyezését, főleg a terület városi közművesítését: nyomvonal, szintvonal - fenéktalp és fedő.
Közművesítési hálózat hiányában fel kell tüntetni a saját berendezéseket, főleg a vízellátásra és a csatornázásra vonatkozókat.

4. A felszámolandó épületek terepfelvétele
A rajzokat megfelelő léptékben - 1:100 vagy 1:50 -, kell elkészíteni, így emelve ki a látező épületeket és azok szerepét, megjelölve a létező szinteket, méreteket és anyagokat:
- minden szint tervrajza, beleértve a tetőt is;
- fontosabb metszetek: keresztmetszet, hosszmetszet, esetenként más metszetek is;
- minden homlokzat.

Ha a felszámolás bonyolult műszaki műveleteket ígényel, akkor szükséges a munkálatok megszervezésének terve is.
Minden, a II. pontban felsorolt rajznak, a jobb alsó sarkában tartalmaznia kell egy szövegmezőt a következőkkel: a cég vagy tervező nevét, a cégbejegyzési vagy engedélyszámát, a terv elnevezését, az elkészítés dátumát, a tervfőnök és a többi szakember nevét és aláírását.