A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulás

Az ARCHIPROG a személyes adatokat kizárólag a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben és abban a mértékben dolgozza fel, amely a saját alapító okiratában és törvényében meghatározott konkrét tevékenységeinek céljával összhangban van, és biztosítja, hogy megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 679. Számú határozata a 2016-os rendelet az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló rendelkezéseinek, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről.

Honlapunk látogatója, aki kapcsolatba lép velünk a külön erre a célra kialakított formanyomtatványon, kifejezetten egyetért azzal, hogy az ARCHIPROG az ily módon szolgáltatott személyes adatokat kizárólag kéréseinek feldolgozására fogja feldolgozni.
 
Ha egyedi tevékenységeinek végrehajtása ezt megköveteli, ARCHIPROG a személyes adatokat harmadik félnek is továbbíthatja. Az ARCHIPROG a személyes adatokat kényszerítő törvényi követelmény vagy a bírósági vagy más illetékes hatóság kötelező rendelkezései vagy a személyes biztonság vagy a közérdek védelme érdekében is nyilvánosságra hozható. Ha az Európai Unión kívüli államokban személyes adatátadásra van szükség, szigorú szabályokat kell szigorúan betartani annak biztosítása érdekében, hogy azok védelme legyenek.
 
Az ARCHIPROG nem használ személyes adatokat olyan automatizált feldolgozáshoz, illetve a marketinghez, a profilalkotáshoz vagy a másodlagos célokhoz, amelyek nem szorosan kapcsolódnak az összegyűjtött célokhoz. Az ARCHIPROG soha nem hoz automatizált döntéseket azokról az emberekről, akiknek személyes adatai vannak.
 
Az ARCHIPROG birtokában lévő személyes adatait mindaddig megőrzi, amíg a törvény a feldolgozás jellege és célja, illetve más módon az adatalany beleegyezésének teljes időtartama alatt megszabja. Az ARCHIPROG rendszeresen felülvizsgálja az összegyűjtött adatokat, elemezve, hogy az adatok összegyűjtése milyen mértékben szükséges. A már nem szükséges adatok törlődnek.
 
Az ARCHIPROG olyan technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz, amelyek megakadályozzák a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozást, valamint a véletlen vagy jogellenes veszteséget vagy megsemmisítést.

A személyes adatok jogosultja rendelkezik a hozzáférés, beavatkozás, ellenkezés, helyesbítés és adatátvitel jogával, a feldolgozás korlátozásának jogával és a törlés iránti kérelem jogával, és az ARCHIPROG garantálja az összes ilyen jog gyakorlását. és a hatályos jogszabályok által biztosított egyéb jogokat. Az e tekintetben benyújtott kérelmeket írásban az ARCHIPROG irodájába vagy e-mailben, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  vagy a következő faxszámon 0365 431 834 küldheti el. Az ARCHIPROG minden ilyen kérésre a lehető leghamarabb válaszol. A személyes adatok feldolgozásának korlátozása azonban megakadályozhatja vagy meggátolhatja az ARCHIPROG szerződéses és/vagy törvény által előírt kötelezettségeinek teljesítését, amely esetben az ARCHIPROG mentesül minden felelősségtől.

A személyes adatokkal kapcsolatos egyéb panaszok írásban nyújthatók be, és méltányos időn belül, a körülményeknek megfelelően megválaszolódnak; elégedetlenség esetén panasz nyújtható be a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz - ANSPDCP ( www.dataprotection.ro ).

Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt a részt, mivel tartalma változhat a jogszabályi változások és / vagy a belső szervezeti, funkcionális vagy technikai változások következtében.