TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Ezt a weboldalt (a "webhely") az ARCHIPROG KFT üzemelteti.

Ez az adatvédelmi irányelv célja, hogy tájékoztassa Önt:

(i) személyes adatainak helyszíni látogatóként való feldolgozásáról;

(ii) az ARCHIPROG KFT által végzett személyes adatok feldolgozásásáról az alábbiakban ismertetett tevékenységei elvégzése érdekében.

Adatvédelmi irányelveink megváltoztathatók, és az ARCHIPROG KFT közzéteszi ezen irányelv frissített változatát ezen az oldalon. Gyakran látogatva ezt az oldalt, biztosíthatja, hogy folyamatosan ismeri az ARCHIPROG KFT által végzett feldolgozási tevékenységeket.

Az ARCHIPROG KFT weboldala más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amelyeket más, az ARCHIPROG KFT-hoz nem kapcsolódó szervezetek / jogalanyok kezelnek, és amelyekért az ARCHIPROG KFT nem vállal felelősséget. Lehetőség van más weboldalakra való utalásokra is, amelyeket más cégek / közintézmények működtetnek, amelyek más adatvédelmi szabályokat alkalmaznak. Ha webhelyeinken keresztül ezeket a webhelyeket elérheti, tekintse át ezen webhelyek adatvédelmi irányelveit, hogy megértse, hogyan gyűjti össze, használja és közli az Ön adatait.

Az ARCHIPROG KFT és az adatok bizalmas kezelése

A célzottak személyek a következők:

 • személyzet
 • az ARCHIPROG KFT-n belüli üres állásokra jelentkezők
 • természetes és jogi ügyfelek
 • vállalati ügyfelek jogi képviselői
 • jogosult ügyfelek / jogi személyek és / vagy egyéni ügyfelek ügyfelei
 • ügyfelek ügyfelei
 • jogi személyek közvetlen vagy közvetett részvényesei
 • a vállalati ügyfelek tevékenységében részt vevő személyek
 • jogi személy szerződéses partnereinek jogi képviselői
 • az ARCHIPROG KFT szerződéses partnereinek tevékenységében részt vevő természetes személyek
 • az ügyfelek által felhatalmazott emberek
 • bedolgozók

Az ARCHIPROG KFT a személyes adatok feldolgozását a 677/2001. Sz. törvényben  és 2018. május 25-től kezdődően a 679/2016 az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseiben foglaltak szerint dolgozza fel.

Hogyan használjuk és közöljük az Ön adatait? 

Ha Ön az ARCHIPROG KFT alkalmazottja (beleértve a jelöltet, az ideiglenes alkalmazottat stb.), az alábbi célokra és okokból dolgozzuk fel adatait:

A: Jogi kötelezettségek teljesítése a következő célokat illetően:
a) a csalás megelőzése érdekében az Ön által benyújtott személyazonosító okmány hitelességének elemzésével / ellenőrzésével, az ARCHIPROG KFT számviteli rendszerében, figyelembe véve a személyazonosító okmányban szereplő adatokat az ügyben alkalmazandó jogi követelményeknek megfelelően;

b) teljesíteni az ARCHIPROG KFT valamennyi, az ARCHIPROG KFT-nál végzett felügyeleti szerv ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségét;

c) a szerződéses dokumentáció (beleértve az ezen tevékenységekhez kapcsolódó más tevákenységeket is) és / vagy egyéb személyes adatokat tartalmazó jogi dokumentumok megőrzése / tárolása (archiválás előtt) és archiválása;

B. A szerződések megkötése és végrehajtása céljából a következő célokra:

a) az ARCHIPROG KFT és Ön között kötött szerződésekből eredő jogviszonyok teljesítése;

b) munkaszerződések megkötése és végrehajtása.

Amennyiben az ARCHIPROG KFT által nyújtott termékek és / vagy szolgáltatások felhasználója (valódi felhasználók, ügyfelek és potenciális ügyfelek, természetes személyek, ügyfelek képviselői stb.), Az ARCHIPROG KFT az alábbi célokra és okok miatt dolgozza fel az adatait:

A: Jogi kötelezettségek teljesítése a következő célokra:
a) a csalás megakadályozása azáltal, hogy elemzi / ellenőrzi az Ön által az Ön szolgáltatásainak végrehajtásához és javításához benyújtott dokumentumok hitelességét azáltal, hogy átveszi az ARCHIPROG KFT számviteli rendszerében bemutatott dokumentumokban szereplő adatokat az alkalmazandó jogi előírásoknak megfelelően;

b) a pénzügyi területen a vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés a vevői ismeretek kielégítése, a pénzmosás megelőzése és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, az összeférhetetlenség kezelése, a hatóságok ügyfél-átvilágításának kezelése;

c) teljesíteni az ARCHIPROG KFT valamennyi, az ARCHIPROG KFT-nál végzett felügyeleti szerv ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségét;

d) a szerződéses dokumentáció (beleértve az ezen tevékenységekhez kapcsolódó más tevákenységeket is) és / vagy egyéb személyes adatokat tartalmazó jogi dokumentumok megőrzése / tárolása (archiválás előtt) és archiválása;

E célok teljesítése érdekében az ARCHIPROG KFT a szükséges mértékben és a tevékenység tárgyának fejlesztése iránti jogos érdekére támaszkodik.

B. A szerződések megkötése és végrehajtása céljából a következő célokra:

a) az ARCHIPROG KFT és az Ön által képviselt vállalat között létrejött szerződésekből eredő jogviszonyok teljesítése;

b) a szolgáltatási szerződések megkötése és végrehajtása.

 Amennyiben Ön az ARCHIPROG KFT szerződéses partnere:

A: Jogi kötelezettségek teljesítése a következő célokra:
a) a csalás megelőzése érdekében az Ön által benyújtott dokumentumok hitelességének elemzése / hitelesítése az együttműködés megvalósításához és javításához, az ARCHIPROG KFT számviteli rendszerében bemutatott dokumentumokban szereplő adatok átvételével az alkalmazandó jogi előírásoknak megfelelően;

b) a pénzügyi területen alkalmazandó jogszabályi szabályok betartása a szerződéses partnerek tudáskövetelményeinek teljesítése, a pénzmosás megelőzése és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, az összeférhetetlenség kezelése, a hatóságok ügyfelek ellenőrzésének kezelése;

c) teljesíteni az ARCHIPROG KFT valamennyi, az ARCHIPROG KFT-nál végzett felügyeleti szerv ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségét;

d) a szerződéses dokumentáció (beleértve az ezen tevékenységekhez kapcsolódó más tevákenységeket is) és / vagy egyéb személyes adatokat tartalmazó jogi dokumentumok megőrzése / tárolása (archiválás előtt) és archiválása;

E célok teljesítése érdekében az ARCHIPROG KFT a szükséges mértékben és a tevékenység tárgyának fejlesztése iránti jogos érdekére támaszkodik.

B. A szerződések megkötése és végrehajtása céljából a következő célokra:

a) az ARCHIPROG KFT és az Ön által képviselt vállalat között létrejött szerződésekből eredő jogviszonyok teljesítése;

b) együttműködési szerződések megkötése és végrehajtása.

Az általunk feldolgozott információ

Az ARCHIPROG KFT feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, valamint az azok alapján generált adatokat, mint például az ügyfél azonosító kódja, a tranzakciós adatok, a bármely személy által bejelentett nem megfelelőségből származó információk. Személyes adatokat gyűjthetünk Önről, amikor kapcsolatba lép velünk honlapunkon, valamint a szerződéses kapcsolatok és az ARCHIPROG KFT által nyújtott szolgáltatások nyújtásában.

A személyes adatok megadásának megtagadása azt eredményezheti, hogy az ARCHIPROG KFT nem teljesíti az igényelt termékeket és szolgáltatásokat, és / vagy más feldolgozási célokat.

Vannak bizonyos feldolgozási célok, amelyekre az ARCHIPROG KFT a törvény szerint köteles beleegyezését kérni. Az így biztosított beleegyezés bármikor visszavonható, és az ARCHIPROG KFT figyelembe veszi az Ön preferenciáit. Azok a célok, amelyekre az ARCHIPROG KFT leginkább megkapja az Ön hozzájárulását, a következők: a személyes numerikus kód feldolgozása, beleértve az adatkategória átadását is, amennyiben a beleegyezés törvény által megkövetelt - ez a feldolgozási tevékenység az ARCHIPROG KFT kötelezettségei teljesítéséhez szükséges, személy egyedi azonosítását biztosítandó az ARCHIPROG KFT rendszerekben;

A személyes adatok címzettjei

A feldolgozás céljából az ARCHIPROG KFT a személyes adatok bizonyos kategóriáit közzéteheti a címzettek alábbi kategóriáihoz: az érintett és / vagy annak jogi képviselői, az ARCHIPROG KFT képviselői, minden típusú közigazgatási szervek, más szerződő partnerek és / vagy az ARCHIPROG KFT hivatalos képviselői.

Az adatfeldolgozás tartama

A fent említett feldolgozási célok elérése érdekében az ARCHIPROG KFT, a szolgáltatások teljesítése során, valamint később, hogy betartsa az alkalmazandó jogi kötelezettségeket, beleértve - de nem kizárólag - az archiválási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket, feldolgozza a személyes adatokat . Lehetséges, hogy az ARCHIPROG KFT a jogi archiválási határidők betartása miatt névtelenítse az adatokat, így megfosztva őket személyes jellegüktől, és statisztikai célokból folytatva az anonim adatok feldolgozását.

A sütik használata

Ez az oldal NEM használja a cookie-kat.

Adatbiztonság

Az ARCHIPROG KFT nagy jelentőséget tulajdonít a személyes adatainak, és megérti, hogy a feldolgozási tevékenység során biztonságban kezelje azokat. E tekintetben az ARCHIPROG KFT megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy biztosítsa a feldolgozott adatok típusával és a feldolgozási műveletekkel kapcsolatos kockázatoknak a megfelelő biztonsági szintet.

Az érintettek jogai

A személyes adatok feldolgozásáról szóló jogszabályokban meghatározott feltételek szerint Ön jogosult a következő jogokra:

 • az tájékoztatáshoz való jog, vagyis az ARCHIPROG KFT által végzett feldolgozási tevékenységek részleteinek megszerzéséhez való jog, amint azt a jelen dokumentum ismerteti;
 • az adatokhoz való hozzáférés joga, nevezetesen az ARCHIPROG KFT-től a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megerősítéshez való jog, valamint a feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos részletek;
 • a helyesbítéshez való jog, azaz az ARCHIPROG KFT által a pontatlan adatok helyesbítésének joga, valamint a hiányos adatok pótlása;
 • az adatok törlésének joga (az „elfelejtési jog”), amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek;
 • 2018. május 25-től kezdődően a feldolgozás korlátozásának joga, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek;
 • 2018. május 25-től kezdődően az adatátvitel joga
  (i) a személyes adatok strukturált módon történő átadásának a joga, amely általában könnyen olvasható formában türténik, valamint
  (ii) az ilyen adatoknak az ARCHIPROG KFT által a másik adatkezelőhöz való továbbításának joga, amennyiben a törvényben előírt feltételek teljesülnek;
 • az ellenvetés  joga - az ellenvetés joga bármikor gyakorolható, erre vonatkozó kérelem benyújtásával;
 • az a jog, hogy ne képezze automatikusan hozott egyedi határozat tárgyát, nevezetesen ne képezze kizárólag automatikus feldolgozási tevékenységek alapján hozott határozat tárgyát;
 • a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatóságához vagy az illetékes bíróságokhoz való fordulás jogát, amennyiben szükségesnek tartja.

Az ARCHIPROG KFT által végzett feldolgozási tevékenységekkel és az ezzel összefüggésben levő jogokkal kapcsolatos további részletekért kérjük, küldjön nekünk kérelmet postai vagy elektronikus formában ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) .

Amennyiben Önnek javaslatai vannak az adatvédelmi politikával kapcsolatban, javasoljuk, hogy nyújtsa be ezeket a javaslatokat a következő címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .