ÉRTESÍTÉS a személyes adatok feldolgozásáról és védelméről

Az ARCHIPROG a személyes adatokat kizárólag a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben és abban a mértékben dolgozza fel, amely a saját alapító okiratában és a törvényekben meghatározott konkrét tevékenységeinek céljával összhangban van, és biztosítva, hogy megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 679. Számú határozata az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló 2016-os rendelet, valamint a 95/46 / EK (Általános Adatvédelmi Rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv rendelkezéseinek.

Honlapunk látogatója, aki kapcsolatba lép velünk a külön erre a célra kialakított formanyomtatványon, kifejezetten egyetért azzal, hogy az ARCHIPROG az ily módon szolgáltatott személyes adatokat kizárólag kéréseinek feldolgozására fogja feldolgozni.
 
Ha a sajátos tevékenysége úgy követeli, az ARCHIPROG a személyes adatokat harmadik félnek is továbbíthatja. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala megtörténhet kényszerítő törvényi követelmény vagy a bírósági vagy más illetékes hatóság kötelező rendelkezései vagy a személyes biztonság vagy a közérdek védelme érdekében. Ha az Európai Unión kívüli államokba van szükség személyes adatátadásra, szigorú szabályokat kell megfelelően betartani annak biztosítása érdekében, hogy azok megfelelően védve legyenek.
 
Az ARCHIPROG nem használ személyes adatokat olyan automatizált feldolgozáshoz, illetve a marketinghez, a profilalkotáshoz vagy a másodlagos célokhoz, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a összegyűjtés céljához. Az ARCHIPROG soha nem hoz automatizált döntéseket azokról az emberekről, akiknek személyes adataival rendelkezik.
 
Az ARCHIPROG birtokában lévő személyes adatokat mindaddig meg kell őrizni, amíg a törvény a feldolgozás jellege és célja, illetve más módon az adatalany beleegyezésének teljes időtartama alatt megszabja. Az ARCHIPROG rendszeresen felülvizsgálja az összegyűjtött adatokat, elemezve, hogy az adatok megtartása milyen mértékben szükséges. A már nem szükséges adatok törlődnek.
 
Az ARCHIPROG olyan technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz, amelyek megvédik személyes adatait minden olyan műveletet esetén, amely közvetlenül vagy közvetve a  érinti azokat, hogy megakadályozza a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozást, valamint a véletlen vagy jogellenes veszteséget vagy megsemmisítést.

A személyes adatok tulajdonosa rendelkezik hozzáférés, beavatkozás, beleszólás, helyesbítés és adatátvitel, a feldolgozás korlátozásának és a törlés iránti kérelem jogával, és az ARCHIPROG garantálja az összes ilyen jog gyakorlását és a hatályos jogszabályok által biztosított egyéb jogokat. Az e tekintetben benyújtott kérelmeket írásban az ARCHIPROG irodájába vagy e-mailben, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre vagy faxon 0365 431 834 számra küldheti el. Az ARCHIPROG minden ilyen kérésre a lehető leghamarabb válaszol. A személyes adatokra való beavatkozás azonban megakadályozhatja vagy befolyásolhatja az ARCHIPROG jogi hatáskörének és kötelességeinek gyakorlását, vagy adott esetben a szerződés teljesítését, amely esetben az ARCHIPROG mentesül minden felelősségtől.

A személyes adatokkal kapcsolatos egyéb panaszok írásban kerülnek benyújtásra, és ésszerű időn belül, a körülményeknek megfelelően válaszolnak; elégedetlenség esetén panasz nyújtható be a Nemzeti Személyi Adatfeldolgozó Felügyeleti Hatósághoz (ANSPDCP).

Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt a dokumentumot, mivel tartalma a jogszabályi változások és / vagy a belső szervezeti, funkcionális vagy technikai változások következtében megváltozhat.