Bine ati venit!

Serviciile de bază de arhitectură sunt serviciile necesare pentru întocmirea proiectului, a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire, a documentaţiilor de execuţie destinate contractării lucrărilor, urmărirea de şantier.

Acestea sunt misiuni necesare şi obligatorii pentru realizarea în bune condiţii a lucrărilor de construire, refuncţionalizare, extindere, reparaţie, reabilitare sau demolare a unei clădiri, corp de clădire, ansamblu de clădiri etc.

Serviciile de bază ocupă în sine întreg procesul de proiectare şi urmărire a lucrărilor de execuţie, de la definitivarea temei de proiectare până la recepţia finală a lucrărilor.

Conţinutul diverselor faze poate diferi funcţie de tipul, complexitatea investiţiei şi de ritmul de punere în operă, tipul de finanţare etc.

Serviciile de bază includ şi coordonarea echipelor de proiectanţi de specialitate, indiferent dacă aceştia sunt angajaţi de arhitect, constructor sau beneficiar.

Fazele de proiectare sunt:
- definitivarea şi completarea temei de proiectare;
- anteproiectul (proiectul preliminar, studiul de (pre)fezabilitate);
- proiectul tehnic;
- documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire;
- detaliile de execuţie şi urmărirea de şantier;
- recepţia lucrărilor şi finalizarea acestora.

În cazul în care pentru amplasamentul respectiv nu există un regulament urbanistic clar (aferent unui Plan Urbanistic General - P.U.G., Plan Urbanistic Zonal - P.U.Z. sau Plan Urbanistic de Detaliu - P.U.D.) sau dacă ceea ce se doreşte nu este în concordanţă cu regulamentul urbanistic existent - prin certificatul de urbanism, emitentul acestuia va cere întocmirea unor documentaţii de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.), prin care să se aprobe (sau nu) realizarea unor lucrări de construire, altele decât cele prevăzute prin regulamentele existente.

OAR - Ghidul de exercitare al profesiei de arhitect