Bine ati venit!

Urbanismul stabilește regulile de bază pentru amplasarea și armonizarea ansamblurilor construite.

Urbanismul are ca scop stimularea evoluției localitaților, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung.

Urbanismul stabilește direcțiile dezvoltării spațiale a localităților urbane și rurale, în concordanță cu specificul și caracteristicile geografice ale acestora pentru:

  • îmbunătățirea condițiilor de viață prin identificarea și eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și dotări;
  • utilizarea eficientă a terenurilor, armonizarea zonelor funcționale și extinderea optimă a zonelor construite;
  • protejarea și punerea în valoare a monumentelor naturale și istorice;
  • identificarea zonelor de risc;
  • protejarea mediului și a confortului în zonele construite.

Aceste scopuri se realizează prin întocmire unor Planuri Urbanistice Generale (PUG), Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) și Planuri Urbanistice de Detaliu.