IMOBILIZĂRI - Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar - 02abad

- evidenţa imobilizărilor (mijloace fixe, obiecte de inventar, imobilizări necorporale)
- evidenţa locaţiilor societăţii
- evidenţa categoriilor de imobilizări
- calculul amortizării mijloacelor fixe

Aplicaţia conţine catalogul mijloacelor fixe codificate conform legislaţiei în vigoare, grupate pe grupe, subgrupe, clase, subclase, familii, subfamilii.

Citește mai mult:Imobilizari

COLABORATORI - Evidenţa colaboratorilor, calculul veniturilor şi generarea declaraţiei 205 și 207

- evidenţa persoanelor
- evidenţa plăţilor efectuate
- virarea plăţilor la bănci
- calculul instantaneu al contribuţiilor şi al impozitului pornind de la suma brută sau netă, în concordanţă cu situaţia particulară a fiecăruia (conform Codului Fiscal)
- generarea listelor şi fişierului cu declaraţia 205 pe tipuri de venit

Citește mai mult:Colaboratori

SERVICII - Aplicații desktop și web la cerere, Asistență tehnicăRealizare pagini web

Aplicații desktop și web la cerere

La cererea clienților noștri realizăm aplicații desktop și web le cerere, răspunzând unor nevoi speciale.

Avantajele unui produs software care sa corespunda necesitatilor specifice activitatilor firmei dumneavoastra

  • Sarcinile de lucru vor putea fi îndeplinite mai usor si mai rapid;
  • Deciziile vor putea fi luate mai ușor, având la dispoziție informații pertinente;

    Citește mai mult:Servicii

SALARII - Evidență personal, evidență contracte, salarii, declarații

- evidenţa personalului (informaţii personale, salariale, despre persoanele avute în intreţinere etc.)
- evidenţa contractelor de muncă (conform REVISAL)
- calculul instantaneu al drepturilor salariale, a contribuţiilor (CAS, sănătate, şomaj) şi impozitului 
- calculul indemnizaţiilor de boală
- calculul premiilor 2% şi a premiilor anuale
- generarea fişierelor de virare la banci
- evidenţa fişelor de salarii
- state de plată, fluturaşi, centralizatoare
- declaraţia D112 privind contribuţiile sociale (fişierul XML şi anexele A1, A1.1 şi A1.2)
- generarea Registrului de Evidenţă a Salariaţilor aşa cum trebuie transmis la ITM
- fişe fiscale conforme reglementărilor legale
- recalcularea salariilor în cazul unor majorări salariale survenite după plata salariilor sau în cazul unor corecţii

Citește mai mult:Salarii

FACTURARE - Emiterea şi gestiunea facturilor, facturilor proformă, avizelor şi chitanţelor

- licenţa nu expiră, este valabilă pe viaţă
- emite şi gestionează facturi, facturi proformă, avize şi chitanţe
- documentele arată exact ca cele pretipărite
- documentele pot fi tipărite în limba română, engleză şi română/engleză
- se poate utiliza pentru mai multe societăţi comerciale
- generează automat facturi pe baza facturilor proformă şi avizelor
- permite încasarea simultan cu emiterea facturii, prin generarea chitanţei aferente
- permite utilizarea mai multor cote TVA în cadrul aceleiaşi facturi
- generează DECLARAŢIA 394 privind TVA 
- efectuează automat salvarea datelor Dvs.

Descarcă varianta demonstrativă

VARIANTA DEMONSTRATIVĂ funcţionează fără restricţii timp de 5 zile, perioadă în care puteţi testa din plin facilităţile oferite

Citește mai mult:Facturare